เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานดอนพระธาตุ

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

โบราณสถานดอนพระธาตุตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน   ผิผ่วน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บริเวณละจูดที่ 15 องศา 47 ลิปดา

ดอนพระธาตุ หรือดอนธาตุ ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ตั้งอยู่ในป่าชุมชน บ้านผิผ่วน อำเภอ ค้อวัง จังหวัดยโสธร ลักษณะ เหมือนเจดีย์ หรือชาวบ้านทางอิสานเรียก ธาตุ เป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าไปชมอย่างยิ่ง ของอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โบราณสถานดอนธาตุ เป็นสถานที่ที่พบมาประมาณ 200 ปี ปัจจุบันอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ซึ่งเริ่มปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดงานนมัสการดอนพระธาตุในทุกปี จัดงานประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งชาวชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันดูแล รักษาสืบทอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 

 

การเดินทาง

สามารถเดินทาง จากอำเภอมหาชนะชัย มุ่งหน้าสู่อำเภอค้อวัง ก่อนถึงบ้านผิผ่วนประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวขวา เข้าไปเลยมีป้ายบอกทาง ทางเข้าเป็นป่าชุมชนประมาณ2-3 กม.จะถึงดอนธาตุ

 


สภาพแวดล้อมทั่วไป

สภาพทางภูมิศาสตร์ โบราณสถานดอน  พระธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอค้อวัง เมื่ออดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว เคยมีหมู่บ้านแกน และหมู่บ้านน้อย ตั้งอยู่เนื่องจากมีความยากลำบากอดยากอีกทั้งโจรขโมยเข้าปล้นบ่อยครั้งเป็นเหตุให้ต้องย้ายหนีละทิ้งหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นกันหมด โบราณสถานดอนพระธาตุ ตั้งอยู่บนที่ดอนลักษณะเป็นเนินดินมีคูน้ำล้อมรอบ มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่นสงบ

ด้านทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา

ด้านทิศตะวันออก ติดกับสระเก็บน้ำและ ศูนย์เพราะพันธุ์กล้าไม้

ด้านทิศใต้ ติดกับ ศูนย์โอทอปของอบต.ค้อวัง

ด้านทิศตะวันตก ติดกับ ทุ่งโล่งปลูกป่ายางนา


ประวัติความเป็นมา

โบราณสถานดอนธาตุ ไม่ปรากฏหลักฐานการจดบันทึกว่าชุมชนก่อตั้งขึ้นในยุคสมัยใด เป็นเพียงแต่การบอกเล่าสู่กันฟังว่าเมื่ออดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว เคยมีหมู่บ้านแกน และหมู่บ้านน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโบราณสถานดอนพระธาตุ เนื่องจากมีความยากลำบากอดยาก อีกทั้งโจรขโมยเข้าปล้นบ่อยครั้งเป็นเหตุให้ต้องย้ายหนีละทิ้งหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นกันหมด โบราณสถานดอนพระธาตุ เช่นกัน เล่าสู่กันฟังว่าเป็นวัดเก่าแก่เคยมีพระจำพรรษาอยู่ 1 รูป ชื่อ หลวงปู่เหลา พอถึงเดือนหกมีงานประเพณีประจำปีทำบุญตักบาตร งานบุญบั้งไฟ ทุกปี เมื่อสิ้นบุญหลวงปู่แล้ว โบราณสถานดอนธาตุ แห่งนี้ถูกทิ้งร้างอีกครั้ง

จากการบอกเล่า โบราณสถานดอนธาตุ น่าจะสร้างในยุคสมัยเดียวกับวัดบ้านเปาะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน คือ

วัดบ้านเปาะนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2205 ถึง พ.ศ.2215 เจ้าศรีวิลาส และเจ้าหาแม่ออกเจ้าผุสดีอุบาสิกาสี พร้อมด้วยบุตร และหลานได้สร้างพระเจดีย์ และพระพุทธรูป บรรจุเจดีย์ไว้ ฝ่ายพระสงค์มีหลวงปู่ศรี ปสุโต เป็นประธาน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2215 ปีไก่ (ระกา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หลักฐานได้จากหนังสือใบลาน และจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูป คราวขุดพบ เมื่อ พ.ศ.2505 รวมเวลา 323 ปี


ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงก้าววัฒนา เข้าดำเนินการบูรณปฏิสงขรณ์องค์พระธาตุเก่าค้อวังให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง