เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก ข่าวสารปิดประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ร่างขอบเขตTOR

เอกสารประกาศ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง