เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก สมาชิกสภาอบต.ค้อวัง

นางปัญญาภรณ์  สินวัฒนกุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประวิทย์  สุขศรี

รองประธานสภา

นายปิติศักดิ์  พุฒตาลดง

เลขานุการสภารายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

น.ส.เพชรัตน์ โพธิ์คำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายสวาท โนนนอก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

น.ส.กิตติยาภรณ์  ชาญไชย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

น.ส.ประมวน ธนะสินธราทิพย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


-ว่าง-

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายสุขเจริญ  วิทศิริ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายฉลอง  ใจใส

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายคำตา  ดาวศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายสุนัน  บุญนำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายสัญญา  ดาวศสี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายเทอดศักดิ์  โพธิ์คำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นางวีระภรณ์  คำนึง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายยอด  รัตนวงศ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายน้อย  บุญธง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายอ่อนสา  ลีลาศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายพิสิษฐ์ ลีลา

สภาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 9

นายโยธิน  ละครวงษ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายชาลี  บุญอุ้ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

-ว่าง-


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นางศรีสุดา  ป้องแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง