เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

Statistics


Warning: Creating default object from empty value in /home/khowangc/domains/khowang.com/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home/khowangc/domains/khowang.com/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /home/khowangc/domains/khowang.com/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 89

Warning: Creating default object from empty value in /home/khowangc/domains/khowang.com/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
สมาชิก : 2
Content : 133
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147978

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แผนภูมิโครงสร้างองค์กร


องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

นายปิติศักดิ์  พุฒตาลดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง


สำนักงานปลัด อบต.

นายชัยยง ศรีกะชา

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

นางสาววรางคณา บุญปั้น

หัวหน้าส่วนการคลัง

ส่วนโยธา อบต.

นายศิริชัย พรมราช

หัวหน้าส่วนโยธาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง