เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แผนการจัดหาพัสดุประจำปี/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Up

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (4)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (3)

เอกสารดาวน์โหลด/ข่าวประกาศ (31)

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (6)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ทริกคอนกรีต สายบ้านเหล่าน้อย-บ้านครูสระ (3)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (2)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล้าน้อย หมู่4,8 (2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย (1)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ (2)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 (1)

รายงานผล LPA ประจำปีงบประมาณ (1)

งานกิจการสภาอบต.ค้อวัง (1)

เอกสารเผยแพร่/ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

แผนพัฒนาบุคลากร (1)

พรบ.สภาตำบลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (2)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ยส-ถ-2058 (1)

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล-ยส.ถ 29-004 ด้วยวิธี E-bidding (1)

 

Most downloaded files in this section

รายงานการประชุมประจำปี 2556 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
Powered by Phoca Download

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง