เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แผนการจัดหาพัสดุประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (25/90)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (4)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (4)

เอกสารดาวน์โหลด/ข่าวประกาศ (31)

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (6)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ทริกคอนกรีต สายบ้านเหล่าน้อย-บ้านครูสระ (3)

แผนการการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดหาพัสดุ (5)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล้าน้อย หมู่4,8 (2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 (1)

รายงานผล LPA ประจำปีงบประมาณ (1)

งานกิจการสภาอบต.ค้อวัง (5)

เอกสารเผยแพร่/ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

แผนพัฒนาบุคลากร (1)

พรบ.สภาตำบลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (2)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ยส-ถ-2058 (1)

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล-ยส.ถ 29-004 ด้วยวิธี E-bidding (1)

แผนการดำเนินงานประจำปี (1)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ (3)

งานการเงิน-พัสดุ (0)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อมไปบ้านเหล่าน้อย (0)

คสล.บ้านเปาะไปบ้านหมากมาย-ebiiding-ประจำปี 2562 (4)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าน้อยแยกดอนปู่ตาถึงสะพานหนองขาม ประจำปี 2562 (4)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (1)

ประกาศโครงการการดำเนินงารเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสารธารณภัย ประจำปี 2563 (1)

 

Most downloaded files

รายงานการประชุมประจำปี 2556 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แผนการการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดหาพัสดุ)
ประกาศประกวดราคาฯ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ทริกคอนกรีต สายบ้านเหล่าน้อย-บ้านครูสระ)
ประกาศเห็นชอบราคากลาง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล้าน้อย หมู่4,8)
Powered by Phoca Download

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง