เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก แผนการจัดหาพัสดุประจำปี/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (17/66)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (4)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (3)

เอกสารดาวน์โหลด/ข่าวประกาศ (28)

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (6)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ทริกคอนกรีต สายบ้านเหล่าน้อย-บ้านครูสระ (3)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (2)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหล้าน้อย หมู่4,8 (2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย (1)

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ (2)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 (1)

รายงานผล LPA ประจำปีงบประมาณ (1)

งานกิจการสภาอบต.ค้อวัง (1)

เอกสารเผยแพร่/ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

แผนพัฒนาบุคลากร (1)

พรบ.สภาตำบลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (2)

 

Most downloaded files

รายงานการประชุมประจำปี 2556 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี)
Powered by Phoca Download

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง