เมนูหลัก

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หน้าแรก ท่านคิดว่า อบต.ค้อวัง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด

ท่านคิดว่า อบต.ค้อวัง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคุณภาพชีวิต
18  39.1%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10  21.7%
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
8  17.4%
ด้านการท่องเที่ยว
6  13%
ด้านการศึกษา
4  8.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  46
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2009 เวลา 15:13 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 14:36 น.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ค้อวัง